Chất lượng trong kiểm tra chất lượng


Trong thời đại toàn cầu hóa, hầu hết các địa điểm sản xuất từ ​​châu Âu, Canada và Mỹ đã được chuyển đến các quốc gia nơi có chi phí sản xuất thấp và mức tiền lương còn thấp hơn. chi phí sản phẩm thấp từ các nước châu Á như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Indonesia đã chinh phục các thị trường phương Tây trong nhiều lĩnh vực.

Nhiều  trong số các sản phẩm này đều phổ biến một chất lượng và an toàn thấp hơn tiêu chuẩn. Người tiêu dùng đang bị lừa dối bởi dấu hiệu an toàn trái phép và không biết gì về chất lượng kém của sản phẩm mà nó mang. Hàng kém như vậy là tiêu đề hàng đầu về tiếng xấu cho các nhà bán lẻ và các nhà nhập khẩu và gây cho họ sản tốn kém khi phải triệu hồi sản phẩm.

Có  thẩm quyền đặc biệt trong các dịch vụ kiểm tra chất lượng,đánh giá nhà máy và năng suất sản xuất và cải tiến qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này có xu hướng tăng yêu cầu kiểm tra trước khi xuất hàng từ nhiều quốc gia; Ông Permporn Srirattanavaree nhìn thấy cơ hội để tạo dựng lên một nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra độc lập và do đó t Advantage Co., Ltd  đã ra đời vào năm 1991.

Với đội ngũ chuyên viên của các thanh tra viên, cán bộ kỹ thuật, tư vấn và điều phối viên, Advantage Co., Ltd. chủ yếu cung cấp các dịch vụ kiểm tra như đánh giá nhà máy, kiểm tra sản xuất ban đầu, kiểm tra trong quá trình sản xuất, kiểm tra ngẫu nhiên thành phẩm và giám sát xuất hàng. Hơn nữa, Advantage Co., Ltd  còn mở rộng dịch vụ bao gồm tư vấn và đào tạo về hệ thống chất lượng để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn.

Chúng tôi còn có ý định giúp đỡ nhà sản xuất ngoài biên giới mình , kinh doanh và nhập khẩu liên tục để đảm bảo rằng chất lượng và an toàn của các sản phẩm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và tiêu chí chủ đính.

Nhóm chúng tôi cam kết sẽ đại diện cho bạn và sự quan tâm của bạn và ngoài báo cáo đánh giá  toàn diện với hình ảnh phong phú, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với giá trị gia tăng về thông tin như các phát hiện thay đổi có dấu hiệu xấu, nhận dạng vấn đề và giải quyết, và các phương pháp tổng thể và chiến lược để cải tiến.