Sự đảm bảo của chúng tôi


Tại ACL chúng tôi luôn đồng hành với phương châm "Chất lượng đến trước" và nỗ lực cung cấp các dịch vụ kiểm chất lượng có thể  tốt nhất cho tất cả khách hàng trên khắp thế giới. Dịch vụ của chúng tôi  chủ yếu được sử dụng bởi các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, Canada, Châu Âu, Nga và Anh cho việc  thực hiện kiểm tra chất lượng tại Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Bangladesh và Ấn Độ.

Với dịch vụ ACL, bạn có thể tăng hiệu quả sản phẩm và giảm chi phí thừa, bởi vì dịch vụ đã được chứng minh với các công ty quốc tế khác. ACL xác định các vấn đề quan trọng với nhà sản xuất  và cung cấp các giải pháp chiến lược để giải quyết chúng.
Để cho các công ty có thương hiệu giảm quan ngại  từ các nhà sản xuất, từ chính sách không ổn định và nhận được sự tín nhiệm kiểm tra chất lượng từ bên thứ 3, ACL cung cấp sự đảm bảo cho các dịch vụ đó.
 

  • Chúng tôi đảm bảo ,cho đảm bảo chất lượng, sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên tục từ 6-12 tháng thì năng lực và chất lượng của các nhà sản xuất sẽ có sự khác biệt giữa trước và sau khi dùng dịch vụ ACL.
  • Chúng tôi đảm bảo, chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất Báo cáo Cải thiện chất lượng cho sự điều chỉnh và cải tiến chất lượng trong tương lai.

  • Chúng tôi đảm bảo, chúng tôi lấy mẫu từ sản xuất thực tế không phải  mẫu do nhà máy lựa chọn.

  • Chúng tôi đảm bảo, chúng tôi cung cấp các thanh tra viên và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chứng nhận

  • Chúng tôi đảm bảo, chúng tôi đo lường chất lượng trong bốn định dạng khác nhau góp ý , lỗi  nhỏ, lỗi lớn và lỗi nghiêm trọng, ví như sự việc nhỏ có thể gây ra tổn thất lớn.

  • Chúng tôi đảm bảo, chúng tôi không bao giờ bỏ qua các khiếm khuyết dù là nhỏ (góp ý).