Tư vấn và Đào tạo

ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 14000

  ISO9000 ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9000 được duy trì theo tiêu chuẩn ISO, Tổ chức ti&

5S

5S là một phương pháp để tổ chức một nơi làm việc, đặc biệt là một nơi làm việc chung (như một nhà xưởng hay một kh&oci

Chứng nhận sản phẩm OEKO-TEX

Chúng tôi cung cấp tư vấn cho Oeko-TEX® Standard 100 và Oeko-TEX® quá trình xin cấp giấy chứng nhận STeP. Sản xuất dệt bền vững (STe

Chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn Thái Lan

Các tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TIS) là một Yêu cầu kỹ thuật mà Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI)